Degerativní myelopatie (DM) podruhé

Na členské schůzi 2.8 2020 v Ostružnu byla odsouhlasena změna v podmínkách chovu chodských psů, a to ….
Od 2. 8. 2020 se musí sestavovat chovné páry jen podle této podmínky:
Degenerativní myelopatie – při spojení dvou jedinců v chovu musí být jeden z rodičů s výsledkem negativní (DM N/N nebo G/G). Informace k DM  ….. dědičnost a veškeré info o DM: http://www.kpchp.org/dm-clanek.php

nebo zde i s konkrétními příběhy.

Od zveřejnění prvního Povídání o DM se bohužel objevily další případy onemocnění. Proto jsem ráda, že Klub navrhl a nechal odsouhlasit výše uvedenou podmínku pro sestavování chovných párů.